سیستم پساپالایش دیزل

انواع آلاینده‌های خودروهای دیزلی

تقسیم‌بندی منابع آلاینده هوا کم‌وبیش همانند ساختار منابع طبیعی و مصنوعی می‌باشد. در اصل انسان کنترل بسیار ناچیزی بر روی منابع آلاینده طبیعی دارد و عمده تمرکز بر روی کنترل منابع آلاینده مصنوعی می‌باشد. ازاین‌رو قوانینی برای کنترل تولید آلاینده‌ها وضع‌شده است و روزبه‌روز سخت‌گیرانه‌تر و وسیع‌تر می‌شود ؛ همچنین آلاینده‌ها به دو بخش معیار و غیرمعیار دسته‌بندی می‌شوند. منظور از آلاینده‌های معیار، آلاینده‌هایی که سازمان‌های کنترل کیفیت محدودیت‌هایی را برای انتشار آن‌ها اعمال کرده‌اند و در مقابل آلاینده‌های غیرمعیار هستند که هنوز قوانین خاصی برای کنترل آن‌ها وضع نشده است. مهمترین آلاینده‌های معیار خودروهای دیزلی به شرح زیر می‌باشد.

درخواست مشاوره
برای ثبت درخواست مشاوره، فرم زیر را تکمیل نمایید.